STTDịch VụThời GianGiá Tiền
IONE BY ONE
160 Lashes30 Lashes300.000 ₫
2100 Lashes50 Lashes400.000 ₫
3180 Lashes90 Lashes500.000 ₫
4Full-220 Lashes110 Lashes600,000 ₫
IIPREMIUM MINT
160 Lashes30 Lashes400.000 ₫
2100 Lashes50 Lashes600.000 ₫
3180 Lashes90 Lashes700.000 ₫
4Full 220 Lashes110 Lashes900.000 ₫
III3D LAYER (3D MIX ONE BY ONE)
1100 Lashes ( 3D 60 Lashes + Single 40 Lashes )90 Lashes550.000 ₫
2180 Lashes ( 3D 60 Lashes + Single 120 Lashes )110 Lashes650.000 ₫
IVALL 3D
13D 30 Lashes15 Lashes300.000 ₫
23D 60 Lashes30 Lashes400.000 ₫
33D 100 Lashes50 Lashes600.000 ₫
33D 180 Lashes90 Lashes800.000 ₫
3Full 20 Lashes110 Lashes1.000.000 ₫
VEyelash under (Mi dưới)
180 Lashes40 Lashes400.000 ₫
260 Lashes30 Lashes300.000 ₫
340 Lashes20 Lashes200.000 ₫
420 Lashes10 Lashes100.000 ₫
VIOff Mi
1Off mi tiệm ngoài100.000 ₫
2Off mi tiệm50.000 ₫